Phim thể loại Chiến Tranh

 • HD
Chàng Barry May Mắn

Chàng Barry May Mắn (1975)

 • HD
The Star

The Star (2002)

Hoàn Tất(25/25)
 • HD
Thái Bình Thiên Quốc

Thái Bình Thiên Quốc (2000)

 • HD
K-19: Tàu Ngầm Tử Thần

K-19: Tàu Ngầm Tử Thần (2002)

 • HD
Tàu Ngầm U-235

Tàu Ngầm U-235 (2019)

 • HD
Trái Tim Dũng Cảm

Trái Tim Dũng Cảm (1995)

 • HD
Lằn Ranh Đỏ Mỏng Manh

Lằn Ranh Đỏ Mỏng Manh (1998)

 • HD
Ngày Tàn Của Đế Quốc

Ngày Tàn Của Đế Quốc (2024)

Hoàn Tất (35/35)
 • HD
Biển lớn ở Phía Đông

Biển lớn ở Phía Đông (2017)

 • HD
The Duellists

The Duellists (1977)

 • HD
THANH LONG YỂN NGUYỆT ĐAO

THANH LONG YỂN NGUYỆT ĐAO (2021)

Hoàn Tất (10/10)
 • HD
Đừng Thách Tôi

Đừng Thách Tôi (2020)

 • HD
Đế Chế Napoleon

Đế Chế Napoleon (2023)

 • HD
Anh Hùng Che 2

Anh Hùng Che 2 (2008)

 • HD
Hồi Ký Belfast

Hồi Ký Belfast (2021)

 • HD
Dynasty Warriors: Chiến binh Tam Quốc

Dynasty Warriors: Chiến binh Tam Quốc (2021)

 • HD
Chiến Binh Thời Loạn

Chiến Binh Thời Loạn (2014)

 • HD
D-Day: Normandy 1944

D-Day: Normandy 1944 (2014)

 • HD
Người Tình Trên Chiến Hào

Người Tình Trên Chiến Hào (2008)

 • HD
Cuộc Di Tản Dunkirk

Cuộc Di Tản Dunkirk (2017)

 • HD
Tứ Quái Siêu Đẳng

Tứ Quái Siêu Đẳng (2009)

 • HD
Bóng Tối Chiến Tranh

Bóng Tối Chiến Tranh (1969)

 • HD
Vùng Đất Mìn

Vùng Đất Mìn (2015)

 • HD
12.12: The Day

12.12: The Day (2023)

 • HD
Cổn Cổn Hồng Trần

Cổn Cổn Hồng Trần (1990)

 • HD
Black Book

Black Book (2006)

 • HD
Hoàng đế Arthur

Hoàng đế Arthur (2004)

Hoàn Tất (10/10)
 • HD
Đấng Messiah

Đấng Messiah (2020)

 • HD
Pháo Thủ Nhiên Hồn

Pháo Thủ Nhiên Hồn (2021)

Hoàn Tất (10/10)
 • HD
Thợ Săn Tiền Thưởng Tuổi Học Đường (Phần 1)

Thợ Săn Tiền Thưởng Tuổi Học Đường (Phần 1) (2020)

 • HD
Sau Thế Chiến

Sau Thế Chiến (2019)

 • HD
Trận Đan Mạch

Trận Đan Mạch (2015)

 • HD
The Children of Huang Shi

The Children of Huang Shi (2008)

 • HD
Thủ Lĩnh Nô Lệ

Thủ Lĩnh Nô Lệ (1960)

Hoàn Tất (10/10)
 • HD
Phi Vụ Triệu Đô (Phần 5)

Phi Vụ Triệu Đô (Phần 5) (2021)

 • HD
Anh Bưu xông phụng thiên chi Nằm mơ cũng không nghĩ đến

Anh Bưu xông phụng thiên chi Nằm mơ cũng không nghĩ đến (2018)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap